Uniek in Friesland!! In Damwoude: Zingend naar de Zondag

Het idee was er al enige jaren en nu is het zover. De Gereformeerde Kerk, Foarwei 48 organiseert voor de eerste keer ‘Zingend naar de Zondag’ op zaterdagavond 21 oktober 2017. Door de recente verbouwing van de kerk is de organisatie in staat nu iedereen, en ook gasten zoals koren, beter te ontvangen en te verzorgen.

Aan deze eerste ‘Zingend naar de Zondag’ wordt medewerking verleend door het Chr. Mannenkoor Lelystad o.l.v. Bert Moll. Deze avond wordt geleid door de bekende spreker Jan van der Meer uit Oosternijkerk. Er is die avond geen meditatie. Hij zal de avond presenteren en zo nodig iets vertellen over de liederen.  De avond is gratis toegankelijk! Wel is er een collecte voor bestrijding van de onkosten. Aanvang 19.30 uur.

Copyright 2015 Christelijk Mannenkoor Lelystad. | Website door PolyTek